Volání duše

Zkušenosti

Praxe

2016 – 2020
LINKA BEZPEČÍ
– konzultantka

2017 – 2019
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 
– konzultantka

2017 – 2018
PREV-CENTRUM –
lektorka primární prevence

2019 – současnost
lektorka jógy

2020 – současnost
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM
– konzultantka

Certifikáty

 

Rekvalifikační kurz Terapeut Psycho-Energetické transformace akreditovaný MŠMT

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona o sociálních službách č.108/2006, §117

Kvalifikační kurz telefonické krizové intervence akreditovaný MPSV

Kvalifikační kurz chatové krizové intervence akreditovaný MPSV

Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci akreditovaný MPSV

Kvalifikační kurz lektora primární prevence

Kvalifikační kurz práce s klientem v akutní krizi akreditovaný MPSV

Kurz zvlášť zranitelné oběti, pomoc linky 116 006 a fáze trestního řízení akreditovaný MPSV

Kurz pomoc obětem trestných činů a domácího násilí akreditovaný MPSV

Kurz telefonická krizová pomoc se zaměřením na vymáhání náhrady škod, peněžitou pomoc od státu a občanskoprávní minimum akreditovaný MPSV

Kurz komunikace s obětí násilných trestných činů zejména domácího a sexuálního násilí akreditovaný MPSV – Persefona

Interní seminář Posttraumatická stresová porucha u dětí – Dětské krizové centrum

Kurz Motivační rozhovory akreditovaný MPSV

Kurz Trauma a Traumatická krize INSTEP

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – Rehabilitation Prague School

Kurz SM systém – Spirální stabilizace páteře 1A, 1B, 1C, 1D

Asistence v pozicích pro lektory – Yoga Alliance

Rekvalifikační akreditovaný kurz Instruktor jógy – International Yoga Academy

Jin jóga pro lektory 25 hodin YACEP Yoga Alliance

Kurz Shiatsu

Zkušenosti

Objednávky

Online lekce

Připravuji

 

 

Přihlášení na lekce provádějte zde: https://volaniduse.com/objednavky/

Dům jógy Vinohrady

KAŽDÉ ÚTERÝ

16:00 Hot jóga jemná

17:10 Hot jóga dynamická

KAŽDÝ PÁTEK

7:20 Jemná jóga
8:40 Vinyasa jóga

White Sage Therapy

KAŽDÝ ČTVRTEK

19:00 Jin jóga

 

KAŽDOU NEDĚLI

18:00 Harmonizační jóga a vedené meditace